SIMU udvikler simulationsværktøjer til uddannelsessektoren med særlig vægt på butiks- og kontoruddannelser. Med SIMU får du mulighed for at gøre din undervisning praksisnær og højne dine elevers motivation.

SIMU Butik, SIMU Kontor og SIMU World
Vores tre overordnede produkter er web-applikationer, der simulerer virkelighedens opgaver i detail- og kontorverdenen. Du behøver kun en browser og en internetforbindelse for at benytte applikationerne.

I SIMU Butik simuleres et mindre supermarked, hvor eleverne arbejder sammen i mindre grupper om blandt andet butiksindretning, varebestilling, lagerstyring, kundehåndtering og butiksøkonomi. Gennem SIMU-forløbet motiveres eleverne til at tage ansvar for supermarkedets drift, og grupperne vil hurtigt begynde at sætte en ære i at generere det største overskud.

I SIMU Kontor simuleres en B2B-virksomhed med fokus på de konkrete processer i forbindelse med indkøb og salg af varer. Eleverne samarbejder i grupper blandt andet om håndtering af leverandører/kunder, rekvisitioner, fragt, pakkelister, faktura, kontering og meget mere. Også her opstår der hurtigt konkurrence mellem B2B-virksomhederne, og motivationen øges gennem forløbet.

 

I SIMU World simuleres en kombination af B2B- og B2C-virksomheder i et internationalt perspektiv. Fokus ligger her i høj grad på samhandel med udenlandske virksomheder, men også på e-handel og generelle processer inden for både kontor- og butiksverdenen.

Forskellige pakker
Produkterne har vi yderligere opdelt i forskellige pakkeløsninger. Hver pakke er tilpasset et eller flere studieforløb på de danske erhvervsskoler. Ved at følge konkrete studieforløb-links på produktsiden kan du læse mere om de pakker, vi anbefaler til dig og dine elever.

Vi anbefaler, at du deltager i et kursus for det valgte produkt, før du kører dit første SIMU-forløb med dine elever.