om simu header

Effektive simulationsværktøjer
SIMU Center udvikler web-baserede simulationsværktøjer til erhvervsuddannelser og er leverandør til uddannelsesinstitutioner over hele landet. Vi er en håndfuld dedikerede ildsjæle, som hver dag arbejder på at udvikle og forbedre vores produkter og vores kundeservice. Vi har fingeren på pulsen og er altid velorienterede om både lovgivning på uddannelsesområdet og om erhvervslivets fordringer til fremtidens medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1990, og vi ser det fortsat som vores fornemste opgave at tilbyde undervisere og elever praksisnære applikationer, der understøtter et motiverende læringsrum og sikrer et mærkbart kompetenceløft af eleverne.

Motiverede og engagerede elever
Det er afgørende for os, at vores applikationer bidrager til et stærkt elev-engagement i undervisningen. Under et SIMU-forløb skal eleverne i højere grad end ellers motivere hinanden og holde hinanden fast på aftaler i hverdagen. Vi tror på, at elevernes samarbejde om at drive simulerede virksomheder i konkurrence med hinanden skaber en helt særlig dynamik og et naturligt ansvar for egen læring.

Tættere på virkeligheden
Behovet for praksisnære uddannelses- og efteruddannelsesmodeller har placeret SIMU Center helt i front, når det gælder alternative læringsmetoder. Den praksisnære undervisning er en vigtig forudsætning for elevernes succes som medarbejdere på fremtidens arbejdsmarked, hvor krav og forventninger hele tiden forandrer sig. Med SIMU får undervisere mulighed for at skabe rammerne for en spændende ’hands-on’ læring, der imødekommer disse krav og forventninger.

Internationalt netværk
SIMU Center en del af EUROPEN-PEN International - et globalt netværk med deltagelse af 42 lande og mere end 7.000 simulerede virksomheder. Vi tilbyder derfor landets praktikcentre mulighed for at inddrage international handel i dagligdagen. Dette giver eleverne bedre forståelse for sproglige og kulturelle barrierer på det globale marked og sikrer en bred vifte af udfordringer i den daglige opgaveløsning.

SIMUs kompetenceblomst
Eleverne får styrket mange kompetencer under et SIMU-forløb. Jo længere tid de arbejder med SIMU, jo mere blomstrer de. Des større blomsten får lov at vokse, des flere kompetencer får de med sig på deres videre færd. Vi arbejder med at give eleverne flere kompetencer samtidig, og vise dem en helhed i deres uddannelse.

Blomst kompetencer