EUX Grundforløb 2

Vi anbefaler Kontor Pakke 2

Pakken indeholder et engrosfirma, som tre til fire elever driver sammen. Samspillet mellem teori og praksis er væsentligt i enhver SIMU-pakke, og det gælder også her, hvor fag som Dansk, Afsætning, Erhvervsøkonomi, IT, Tysk, Engelsk og Samfundsfag let lader sig integrere i SIMU-forløbet. Eksempelvis kan man indarbejde Engelsk, Erhvervsøkonomi og Afsætning i en SIMU-opgave, hvor eleverne skal trænge ind på det engelske marked. De skal kalkulere og omregne priser til anden valuta, vurdere avanceforhold og øgede omkostninger samt forholde sig til markedsføring på engelsk.

Virksomhedens sortiment er i denne pakke defineret fra start, og eleverne kan derfor med det samme kaste sig over indkøb og salg. Senere kan de så udvide varesortimentet.

Hvordan kommer du som underviser godt i gang med SIMU?

Kontor Pakke 2

Produktpakke123
Firmabranche Samme Forskellige Ikke fastlagt
Auto-varesortiment Ja Ja Nej
Elever pr. firma 3 3-4 3-4
Mulighed for eShop* Nej Ja Ja
Flere sprog Nej Ja Ja
Pris pr. firma** 350/700 kr. 450/900 kr. 450/900 kr.
Anbefales til EUX 10 EUX Grundforløb 2 EUX Studiekompetence
    EUS Handel - 5 uger  
    EUS Kontor - 5 uger  
    EUS Event - 5 uger  
*eShop pr. firma: 100/200 kr.
**Ekskl. moms. Licens/ikke-licens. Læs mere her
  Bestil Bestil Bestil