Vi har lavet nogle retningslinjer for god samhandel til vores Praktikcenter-kunder. Hvis du er praktikvejleder, anbefaler vi derfor, at du læser denne artikel. Øget samhandel giver en mere spændende arbejdsdag for dine elever.

Læs mere

 

Det kan betale sig at simulere. Underviser Henrik Brink fortæller, hvordan et praksisnært og motiverende forløb med SIMU bidrager til elevernes uddannelse og forståelse.

Læs mere

 

SIMU udvikler simulationsværktøjer til uddannelsessektoren med særlig vægt på butiks- og kontoruddannelser. Med SIMU får du mulighed for at gøre din undervisning praksisnær og højne dine elevers motivation.

Læs mere